Autorijschool Paul Peeters maakt gebruik van de Rijopleiding in Stappen (RIS) methodiek, die door het CBR ontwikkeld is. De RIS-methodiek leert jou in vier verschillende modules rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer en kun je via de app ten alle tijden zien waar jij staat.

Bij Rijopleiding in Stappen ga je steeds een stap verder als jij de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een korte huiswerkopdracht. De laatste stap is dat jij iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop jij op deze manier 46 ‘gebruiksaanwijzingen’, die verdeeld zijn over vier modules. Na afronding van elke module worden jouw vaardigheden getoetst door jouw rijinstructeur.

Tijdens de derde toets maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR en kan je alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft jou tips ter verbetering. Bovendien kan je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

Een voordeel van de RIS-methodiek is dat je in je ook buiten de rijlessen voortgang kan boeken. Door het meegegeven huiswerk te maken hoeven wij minder tijd tijdens de rijles te besteden aan het bespreken van de theorie. Hierdoor heb jij minder rijlessen nodig.